Cuprins 

 1. Definiții și termeni
 2. Documente contractuale
 3. Politica de vânzare online
 4. Cesionarea și subcontractarea
 5. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială
 6. Comanda
 7. Bunuri / servicii pentru care nu se asigura dreptul de retragere
 8. Confidențialitate
 9. Comunicări comerciale
 10. Facturare – plata
 11. Livrarea bunurilor
 12. Garanții
 13. Transferul proprietății bunurilor
 14. Răspundere
 15. Inscrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri
 16. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 17. Folosirea cookie-urilor
 18. Forța majoră
 19. Legea aplicabilă - jurisdicția
 20. Informații privind DEEE

Definiții și termeni (sus)

KUIBA - este denumirea comerciala a COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING SRL, persoana juridica de naționalitate română, având sediul social in Cluj Napoca, Calea turzii nr.233a, având număr de ordine in Registrul Comerțului J12/1181/2001, cod unic de înregistrare fiscala RO14179624; 

Vânzător- KUIBA;

Cumpărător- persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care își face un cont in site și efectuează o comandă;

Client- persoana fizica / persoana juridica care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Kuiba (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Kuiba si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui cont;

Utilizator- orice persoana fizica/juridica înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale;

Nickname- pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga conținut pe site; Nickname-ul este asociat informațiilor din site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”;

Cont- secțiunea din site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.);

Wishlist- pagina web din Favorite in care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga bunuri pe care le considera a fi preferate si pe care, ulterior, le poate adăuga in coșul de cumpărături („coșul meu”). Listele pot fi:

Publice: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului in cazul in care acesta a distribuit-o pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter și Google+) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricând, direct din Contul sau, secțiunea Favorite;

Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca si publice oricând, direct din Contul sau, secțiunea Favorite;

Site - domeniul www.kuiba.ro si subdomeniile acestuia; 

Comanda- un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site;

Bunuri și Servicii- orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie- acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător;

Contract- reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezența fizică simultana a Vânzătorului și a Cumpărătorului;

Conținut- toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada; informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada; date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia;

Comentariu/Review- o evaluare scrisa de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător;

Rating- modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu;

Comentariu- apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu;

Întrebare- formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectiva;

Răspuns- informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător in cadrul unei discuții;

Document- prezentele Termene si Condiții;

Newsletter- mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta;

Tranzacție- încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către Kuiba, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare;

Taxa de timbru verde- valoarea exprimata in lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizata cu preluarea operațiunilor de colectare, transport si valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevăzut de legislația in vigoare;

Specificații- toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora;

Documente contractuale(sus)

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale;

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic;

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata;

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii;

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-urile și punctele de livrare Kuiba prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (saptezecișidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător;

2.6. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate;

Politica de vânzare online(sus)

Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate Kuiba își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Kuiba. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Kuiba, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate;

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta;

In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Kuiba își rezerva dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejării informației din cadrul Site-ului;

Kuiba poate publica pe Site informații despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Kuiba are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil;

Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A., cu excepția abonamentelor de voce si/sau date, care sunt exprimate in euro (EUR) si nu includ T.V.A;

In condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita detalii cu privire la suma exacta adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții Kuiba;

In cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisă de Cumpărător in Cont. In acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/Cumpărători de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor;

Cesionarea și subcontractarea(sus)

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale;

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială(sus)

Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Kuiba, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare);

Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Kuiba, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Kuiba asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Kuiba;

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre Kuiba si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea Kuiba cu referire la acel Conținut;

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului;

In cazul in care Kuiba conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Kuiba pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare;

Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Kuiba si/sau al angajatului/prepusului Kuiba care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista;

Comanda(sus)

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu in coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului; 

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii; 

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea Cumpărătorului; 

Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri: neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plații online;

invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Kuiba, in cazul plații online;

datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare și returnare a produsului. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat; 

ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;  In cazul in care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa ;

https://www.kuiba.ro/returnari

In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 30 (treizeci) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează: pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;

pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/transfer/Card bancar -> prin virament bancar;

pentru comenzile care au fost ridicate de la sediul firmei -> numerar la sediul companiei; 

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Disponibilitatea unui Bun va fi afișata in Site după cum urmează: “in stoc” avem mai mult de 3 bucăți in stocul Kuiba; 

“stoc limitat” avem mai puțin de 3 bucăți in stocul Kuiba; 

“la comanda” Bunul nu este disponibil in stocul Kuiba și pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia in stocul furnizorului. Dar, daca înregistrezi o Comanda pentru un Bun care are in dreptul lui “la comanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului in stocul furnizorului si te va contacta ca sa iți comunice disponibilitatea Bunului; 

Bunuri / servicii pentru care nu se asigura dreptul de retragere(sus)

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele: Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

Furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

Furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

Contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

Furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere;

Confidențialitate(sus)

Kuiba va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document;

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului; 

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Kuiba nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens;

Comunicări comerciale(sus)

Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica in orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează: prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea “Abonările mele”;

prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

prin contactarea Vânzătorului;

Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii in secțiunea din Cont:

“Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Coșul meu”;

la recomandări de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adăugate in secțiunea “Coșul meu”,

la existenta Bunurilor sau Serviciilor in secțiunea “Coșul meu”, si

disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Coșul meu”;

“Wishlist”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Wishlist”,

la recomandări de Bunuri sau Servicii similar cu cele adăugate in secțiunea “Wishlist”, si

disponibilitate stoc sau Serviciilor Bunuri adăugate in secțiunea “Favorite”. În urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat; Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus  prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesajele comerciale primite de la Kuiba sau prin contactarea Kuiba in acest sens.

De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar in cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., nu vor fi transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Kuiba;

Facturare – plata(sus)

Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate in cadrul site-ului www.kuiba.ro includ T.V.A. conform legislației in vigoare; 

Prețul, modalitatea și termenul de plată sunt specificate in fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare;

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Kuiba precum și pentru orice alte plați aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adăugarea facturii in Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător in Contul sau;

Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont; 

Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau, va deține o evidenta a facturilor emise de Kuiba, putându-le salva si arhiva la rândul său în orice moment și in orice modalitate pe care o dorește; 

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul sa primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Kuiba in Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său;

In cazul in care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@kuiba.ro;

Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Kuiba si nici nu vor fi stocate de către de Kuiba sau de către procesatorul de plăți integrat in Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/  Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor;  Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este Europayment services srl, societate constituită și care funcționează conform legislației din Romania, înregistrată în Registrul comertului J40/9950/2006, având sediul social situat în Bucuresti, str mizil 2c, bl socum, etaj 1, sectore 3. In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate;

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit sa nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale). 

Livrarea bunurilor(sus)

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau in showroom-urile Kuiba, conform opțiunii Clientului;

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare; 

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul României.

Garanții(sus)

Toate Bunurile comercializate de către Kuiba, cu excepția celor Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător in parte;

In cazul Bunurilor vândute și livrate de Kuiba, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, in cazul in care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către Kuiba. In cazul certificatelor de garanție emise de SC Complete international business consulting srl, vă oferim serviciul “Pick-up & Return” care presupune preluarea și livrarea Bunurilor in condiții de gratuitate;

Pentru Bunurile din Comanda care beneficiază de garanție in baza certificatelor de garanție emise de către Kuiba, Kuiba va transmite Cumpărătorului aceste certificate de garanție exclusiv in format electronic, prin adăugarea certificatului de garanție aferent Bunului în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său;

Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau de pe www.kuiba.ro, va deține o evidență a certificatelor de garanție emise de Kuiba, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește. In cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 (patruzeci și opt) de ore în contul de client, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@kuiba.ro;

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzeci și opt) de ore de la recepția mărfii pe adresa contact@kuiba.ro; Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare;

În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către Kuiba, iar garanția poate sa acopere o perioada diferita fata de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat in parte. Condițiile de utilizare, manipulare si transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii daca nu este stipulat altfel in pagina produsului.

Transferul proprietății bunurilor(sus)

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului in locația indicata in Comanda (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Răspundere(sus)

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea acestora; 

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (utilizator și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, in măsura permisa de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau; 

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă in mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii;

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului;

Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Kuiba, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării in Site. Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Inscrierea de review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri(sus)

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, căt și negative, si se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu;

In momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licență neexclusiva, perpetuă, irevocabilă, nelimitata teritorial si dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afișa acest conținut;

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli: 

să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

să folosească doar limba romana. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

să se asigure de încadrarea corecta a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisă in secțiunea “Întrebările și răspunsurile clienților”, și orice Review va fi înscris în secțiunea “Reviewuri”;

să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

să nu furnizeze sau să solicite, in niciun mod si in nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

să nu înscrie informații și/sau detalii despre URLuri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca si Vânzătorul;

să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Reviewuri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care sa conțină materiale de natura publicitara;

să nu utilizeze Reviewul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site; Pe lângă o evaluarea realista critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare intre paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general; 

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli: 

fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Reviewul, asigurându-se că fișierele încărcate respecta drepturile de autor;

fișierele încărcate nu vor conține violenta, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;

fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

fișierele încărcate nu vor conține URLuri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca Vânzătorul; Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina daca încalcă „Termeni și Condiții Site”. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător;

In cazul in care Vânzătorul constata încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri in secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail contact@kuiba.ro; Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora;

Prelucrarea datelor cu caracter personal(sus)

Kuiba se angajează să prelucreze datele personale conform cerințelor UE prezente în 679/2016, aplicabile din 25.05.2018. Kuiba are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi;

Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comanda, la Bunurile și/sau serviciile achiziționate;

trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului;

Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont și/sau de Comanda Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse in baza de date a Kuiba și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile menționate mai sus;

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul ca vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate;

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Bucuresti nr.55, 400495 Cluj Napoca, Cluj, Romania, vă puteți exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate;

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Bucuresti nr.55, 400495 Cluj Napoca, Cluj, Romania, va puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor;

notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, daca această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

De asemenea, Kuiba poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a  Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori;

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate si către Parchetul General, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate;

Folosirea cookie-urilor / Politica de utilizare Cookie-uri(sus)

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de SC COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING SRL cu sediul social in Calea turzii nr.233A, 400495 Cluj Napoca, Cluj, Romania, (denumită în continuare Kuiba); 

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului);

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare si susțin eforturile Kuiba pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personala a utilizatorului;

Ce Cookie-uri folosim? 

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt șterse manual de utilizator;

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookieuri de performanta a site-ului;

Cookieuri de analiza a vizitatorilor;

Cookieuri pentru geotargetting;

Cookieuri de înregistrare;

Cookieuri pentru publicitate;

Cookieuri ale furnizorilor de publicitate; Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

In general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate in așa fel încât administrarea automata a Cookie-urilor să fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare data când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite in zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web;

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase si adaptata preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferințele si interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conținut si servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse si servicii; 

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor;

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);

Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site; 

Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator;

Măsurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte websiteuri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile in beneficiul userilor; Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși; 

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse in cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware;

In general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si ștergere automata după ce utilizatorul a vizitat un anumit site; 

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: Deoarece protecția identității este foarte valoroasa si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat sa se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informații intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate; 

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla daca browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizată); 

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți in alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele; 

Iată câteva sfaturi care va pot asigura ca navigați fără griji însă cu ajutorul cookieurilor: 

Particularizați-vă setările browserului in ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. Daca nu va deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Daca împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare data când închideți browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă ca aveți browserul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate daca doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua masurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet. 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai primi/vedea publicitate online. 

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poți seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii. 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula in “opțiuni” sau in meniul de “preferințe” al browserului tău;

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer;

Cookie settings in Firefox;

Cookie settings in Chrome;

Cookie settings in Safari;

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Forța majoră(sus)

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat; 

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă - jurisdicția(sus)

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre Kuiba si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul Cluj-Napoca.

Informații privind DEEE(sus)

Deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sănătății umane in cazul in care nu sunt colectate separat.

Având in vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului si O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice, clienții vor avea in vedere următoarele: 

cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate si de a colecta separat aceste DEEE;

colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE, direct de către Kuiba (conform pct. 19.1.3 si 19.1.4) si prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE;

clienții pot preda DEEE in mod gratuit la punctele de colectare specificate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Kuiba aplica politica de colectare a DEEE in sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent si a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; clienții Kuiba pot preda DEEE echivalent la toate Showroom-urile Kuiba;

Kuiba asigură colectarea, in timpul programului de lucru, de la utilizatorii finali, cu titlu gratuit, fără obligația acestora de a cumpăra EEE de tip echivalent, a DEEE de dimensiuni foarte mici in cadrul următoarelor Showroom-uri Kuiba situate la adresa: Str. Bucuresti nr.55, 400495 Cluj Napoca, Cluj, Romania.

Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roti barata cu o cruce, ca in imaginea alăturată.