1. ORGANIZATOR

S.C. COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L., cu sediul pe Calea Turzii, nr. 233, Cluj-Napoca, România, Cod fiscal RO14179624, înregistrată la Registrul Comerțului cu J12/1181/2001.

2. PROTECȚIA DATELOR

S.C. COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, scopul colectării datelor fiind: derularea activităţilor de reclamă, marketing, publicitate, oferte şi a emiterii cardului de fidelitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale (precum nume, prenume, adresa postala completa, adresa de e-mail, numar de telefon mobil), acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastră în vederea stabilirii relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. pentru a putea intra in programul de fidelitate, pentru primirea de oferte şi reclame din partea S.C. COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele menţionate si, prin urmare, nu va fi posibilă participarea la programul Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali, în scopurile menţionate în prezentul regulament. Conform cerințelor UE prezente în 679/2016, aplicabile din 25.05.2018, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă către Organizator, la adresa str. București nr. 55, Cluj-Napoca. În acest caz, veți pierde calitatea de participant la programul Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba și nu veți mai putea beneficia de avantajele programului. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești.

Acordul dumneavoastră presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la dreptul Organizatorului de a stoca, folosi şi prelucra în scopuri de marketing, reclamă şi publicitate datele furnizate pe durata derulării programului iar ambele părţi consideră condiţiile şi prevederile enumerate în prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.

Regulamentul General stă la dispoziția oricărui participant la program pentru consultare, pe site-ul www.kuiba.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament General, orice modificare intrând în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public. Nici o modificare sau suspendare nu dă dreptul unei indemnizații membrului și nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs împotriva S.C. COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L..

3. TERITORIALITATEA

Programul de fidelitate Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba prezentat în acest regulament, se desfășoară pe întreg teritoriul României în magazinele Kuiba și Miele Kuiba.

4. DURATA PROGRAMULUI

Programul Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba are durata nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată de Kuiba și Miele - Kuiba cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului în toate magazinele Kuiba și Miele Kuiba, într-un loc vizibil. Programul Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament General.

5. ÎNSCRIEREA IN PROGRAM

Poate fi membru al programului de fidelitate Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba orice persoană fizică care a împlinit 18 ani (denumit în continuare "Participant"). La program se poate participa numai prin completarea câmpurilor obligatorii și semnarea Formularului de Înscriere în Programul Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba. Formularul de înscriere este accesibil în formă fizică în oricare din magazinele fizice Kuiba și Miele Kuiba și poate fi inserat și în alte mijloace de comunicare (ex.: reviste etc). Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale, folosind litere de tipar, lizibile. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu * și sunt următoarele: nume, prenume, sex, strada, numarul, bloc, scara, etaj, apartament, sector/județ, localitate, cod poștal, data nașterii, telefon mobil, adresa de e-mail și semnătura. Formularul de înscriere în program se completează și se predă personalului din magazinele Kuiba și Miele Kuiba prezent la casa de marcat. Formularul care este nesemnat sau conține date parțiale sau eronate nu este valid, iar posesorul acestuia nu va putea beneficia de avantajele cardului Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba.

6. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba

Utilizarea cardului de fidelitate Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul acestuia își asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă ce poate să apară în legatură cu beneficiile programului de fidelitate. Pentru a beneficia de avantajele programului de fidelitate Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba, posesorul cardului de fidelitate trebuie să predea cardul în momentul achiziției angajatului din magazinul fizic Kuiba sau Miele Kuiba, care i-l va înapoia după scanarea cardului cu cititorul de cod de bare. În cazul comenzilor online, de pe www.kuiba.ro, posesorul va introduce codul de pe spatele cardului de fidelitate Kuiba – My Loyalty Card în timpul creării contului sau ulterior, din secțiunea „Contul Meu”. Codul de card Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba apare lângă codul de bare imprimat pe card.

7. DEZACTIVAREA CARDULUI DE FIDELITATE Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba

Cardul de fidelitate Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba se poate dezactiva în următoarele cazuri:

La cererea expresa a Posesorului de card de a dezactiva cardul, printr-o adresă semnată, datată și transmisă către Organizator, la adresa str. București, nr. 55, Cluj-Napoca. Dezactivarea se va realiza în 30 de zile de la primirea solicitării de către Organizator.

La cererea expresă a Posesorului de a șterge datele cu caracter personal din baza de date a Organizatorului sau de a nu prelucra datele cu caracter personal, prin același tip de cerere. Dezactivarea se va realiza în 30 de zile de la primirea solicitării de către Organizator.

În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau în cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate. În cazul dezactivării cardului, Participantul va pierde toate beneficiile atașate calității de posesor al cardului de fidelitate Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba.

Cardul odată anulat nu va fi reactivat, dar posesorul cardului poate să solicite emiterea unui nou card de fidelitate, completând un nou Formular de Înscriere.

8. ÎNLOCUIREA CARDULUI Kuiba – My Loyalty Card / myMieleKuiba

Se poate face în cazul deteriorării, pierderii sau furtului acestuia. În acest caz, posesorul cardului este rugat sa anunțe Organizatorul la unul dintre numerele de telefon 0264.434.424, 0733.339.006 sau pe una din adresele de e-mail contact@kuiba.ro, office@mieleboutiquecluj.ro. În acest caz, participantul are dreptul la emiterea unui nou card.

Organizatorul are dreptul de a verifica dacă înlocuirea cardului/emiterea unui nou card este sau nu motivată și eventual să refuze emiterea unui nou card.

9. ALTELE

S.C. COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. este privată de orice responsabilități pentru toate consecințele, directe sau indirecte ale eventualelor disfunctionalități ale programului de fidelitate. Nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs împotriva S.C. COMPLETE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L., pentru nici un motiv.